Industri

Kretskortsmontage, elektronikproduktion, kablagemontage och systemlösningar:
Kablage: TP Electrics, Kretskortsmontage: SE-TEC

Artiklar i härdplast och termoplast:
WeButex

Elektriska värmare:
Vulcanic-Triatherm

Formsprutade plastkomponenter av hög kvalitet:
Plastone

Rörvärmelement, doppvärmare och värmepatroner:
Vulcanic-Triatherm

Transformatorer, drosslar och andra induktiva komponenter:
BV Elektronik