GDPR

Utveckling, kretskortsmontage, elektronikproduktion, kablagemontage och systemlösningar:
Kablage: TP Electrics, Kretskortsmontage: SE-TEC

Transformatorer, drosslar och andra induktiva komponenter:
BV Elektronik