Järnväg

Isolatorer för lok, strömavtagare, spårväg och trådbussar:
Gipro GmbH

Kretskortsmontage, elektronikproduktion, kablagemontage och systemlösningar:
Turbon Electric

Artiklar i härdplast och termoplast:
WeButex

Växelrullar:
Austroroll

Transformatorer och drosslar:
BV Elektronik

Kabelrännor:
Invatec