Industri

Kretskortsmontage, elektronikproduktion, kablagemontage och systemlösningar:
Turbon Electric

Artiklar i härdplast och termoplast:
WeButex

Elektriska värmare:
Vulcanic-Triatherm

Formsprutade plastkomponenter av hög kvalitet:
Plastone