Elektronik / Kablage

Utveckling, kretskortsmontage, elektronikproduktion, kablagemontage och systemlösningar:
Turbon Electric

Transformatorer, drosslar och andra induktiva komponenter:
BV Elektronik